Skip to content

เกี่ยวกับเรา

นี่คือบล็อกภาคภาษาไทยของนายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม นักกฎหมายระหว่างประเทศและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทกฎหมายอัมสเตอร์  แอนด์ พีรอฟฟ์  บล็อกนี้จัดทำขึ้นโดยนายโรบิร์ต อัมสเตอร์ดัมและกลุ่มบรรณาธิการจำนวนหนึ่ง โดยเนื้อหาของบล็อกจะเน้นเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ลูกความของบริษัทอัมสเตอร์ดัม แอนด์ พีรอฟ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกับ จัดทำข้อมูล ถ้อยแถลงการณ์ และความคิดเห็นบนบล็อกนี้ ยกเว้นจะมีการเขียนแถลงไว้อย่างชัดเจน อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย ดร. ทักษิณ ชินวัตรได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัมเป็นที่ปรึกษาและเป็นตัวแทนแก้ระดับสากลให้แก่สมาชิกหลายคนในกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ(นปก) หรือที่รู้จักกันในนาม “คนเสื้อแดง”